Algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens

Alternate België bv
Handelsnaam: Alternate
Adres: Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar
E-mailadres: info@alternate.be
Telefoonnummer: 03 871 11 11
Ondernemingsnummer: BE0893031290 RPR Antwerpen
Btw-nummer: 0893031290


Algemene voorwaarden voor consumenten

Versie: maart 2019

De e-commerce website van Alternate, een afdeling van Alternate België bv met maatschappelijke zetel te Oeyvaersbosch 16-18 te 2630 Aartselaar, BTW BE 0893031290, RPR Antwerpen, (hierna 'Alternate') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij Alternate door een consument, al dan niet door een bezoeker van de e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling, zowel fysiek als via de webwinkel van Alternate, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Alternate aanvaard zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Alternate niet. Alternate is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alternate is in geen geval aansprakelijk of gehouden ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Alternate. Alternate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Hoe kan ik bestellen?

Bij elk product staat een knop om het artikel aan je winkelwagen toe te voegen. Wanneer je deze hebt aangeklikt, is het artikel aan je winkelwagen toegevoegd. Je ziet dit ook bovenaan de pagina. Wanneer alle gewenste producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd, klik je rechts boven aan de pagina op 'Winkelwagen' en vervolgens op 'Bestellen'.

Hier kun je de benodigde (adres)gegevens invullen, aantallen wijzigen, een verzend- en betalingsmethode kiezen, een persoonlijke referentie opgeven, etc. Als je de bestelling wilt afronden klik je op 'Bestellen en betalen'. Na betaling ontvang je een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. In je account kun je bij 'orderstatus' de status van de bestelling online volgen.

Wanneer de bestelling is verzonden ontvang je een verzendbevestiging per e-mail. Hierin staat een Track & Trace nummer waarmee je de status van de bestelling online kunt bekijken via de website van de afleverservice.


Hoe zie ik of een artikel leverbaar is?

Of en wanneer een artikel leverbaar is, wordt aangegeven met een beschrijving bij elk product.


Hoe kan ik betalen?

Bij het afronden van je bestelling kun je betalen door middel van Overschrijving, Bancontact, Creditcard of PayPal.


Alternate is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Wanneer en hoe wordt mijn bestelling verzonden?

Zijn alle producten uit je bestelling op voorraad? In dat geval wordt je bestelling doorgaans dezelfde dag nog verzonden mits je voor 22:00 uur hebt besteld (tenzij anders wordt aangegeven). Wij verzenden onze bestellingen met de meest passende afleverservice (bvb bpost, Postnl, GLS of DHL).

Op de dag van verzenden ontvang je van ons een verzendbevestiging per e-mail met hierin een Track & Trace code waarmee je de status online kunt volgen op de website van de afleverservice. Let op: de zending is mogelijk pas later op de dag te volgen.


Wat zijn de verzendkosten?

De verzendkosten worden automatisch weergegeven in het winkelmandje.

De verzendkosten zijn gebaseerd op het gewicht en afmeting van de bestelling.


Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?

Ja, wij leveren binnen de meeste landen van de Europese Unie.


Hoe kan ik het factuuradres of afleveradres wijzigen?

Door in te loggen in je account, kun je je adresgegevens eenvoudig wijzigen. Het afleveradres kun je bij elke nieuwe bestelling bovendien apart opgeven.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant uiterlijk geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling én betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, niet conformiteit, of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 24 uur onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan Alternate.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Alternate was geboden.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Alternate, zonder dat dit afbreuk doet aan de risico overdracht zoals in artikel 5 omschreven.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Alternate te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Alternate.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Alternate, Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar, Tel: 03-871 11 11 E-mailadres: klantenservice@alternate.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u ook gebruik maken van ons herroepingsformulier welke u toevoegt bij uw pakket. Klik hier voor het herroepingsformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Alternate heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Alternate – Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Alternate zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Alternate alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten om het goed bij de eerste bestelling bij de klant geleverd te krijgen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Alternate op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Alternate wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Alternate geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Alternate betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht indien dit mogelijk is.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten zodra de uitvoering is begonnen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Alternate specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De wettelijke garantietermijn bedraagt in principe 2 jaar. Voor producten afkomstig uit de Alternate Outlet geldt een minimum garantietermijn van 1 jaar. Indien de garantietermijn afwijkt van de wettelijke garantietermijn, wordt dit specifiek op de desbetreffende productpagina aangegeven.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Alternate klantendienst. De klantendienst zal op basis van uw klachtomschrijving bepalen hoe de goederen naar ons dienen verzonden te worden. In geval van een vaststelling van een defect zal Alternate de kosten van de verzending op zich nemen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Alternate geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Alternate zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De klantendienst van Alternate is bereikbaar op het telefoonnummer 32 (0)3-871 11 11, via e-mail op klantenservice@alternate.be of per post op het volgende adres Alternate – Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van jou te horen als je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Doe dit- mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als je een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen per e-mail worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij je binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kan verwachten. Klachten kunnen verstuurd worden naar: consumentendienst@alternate.be o.v.v. uw klantnummer en de reden waarom u niet tevreden bent.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Alternate beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Alternate heeft het recht niet te leveren zolang niet is betaald. Onverminderd het voorgaande behoudt Alternate zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Alternate om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Alternate. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van fysieke verkoop zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Alternate bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij online verkoop zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Alternate verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien Alternate de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Alternate verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), dan wel door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies). Alternate verwerkt persoonsgegevens, bestaande uit gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. De persoonsgegevens die door Alternate worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, en geluidsopnamen. De persoonsgegevens worden door Alternate steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), dan wel voor de verbetering van onze diensten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Alternate. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens zijn binnen Alternate alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Alternate beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, repaircentra.

Voor het overige verwijst Alternate naar haar privacy policy, waarvan de klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin u verder transparant wordt geïnformeerd omtrent (i) de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, (ii) de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, (iii) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv) uw rechten met betrekking tot deze verwerking , en (v) onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking.


Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Versie: augustus 2018

In deze voorwaarden wordt Alternate België bv aangeduid als Alternate en haar contractspartner als afnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Alternate. Eventuele algemene (inkoop-, leverings-, betalings) voorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Naast deze algemene voorwaarden kan Alternate aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Alternate heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

De bestellingen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Alternate. De diensten worden verricht tegen de prijs die Alternate na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Verzending/aflevering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Alternate de wijze van verzending. In geval Alternate de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Alternate. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen en te betalen. Bij gebreke daarvan kunnen de zaken voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.

In geval de afnemer ondanks aanmaning daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Alternate op te geven opslagplaats, heeft Alternate het recht (zonder afbreuk te doen aan haar recht de gedwongen uitvoering na te streven) om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Alternate toekomende rechten.


Leveringstermijnen

De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Alternate.

Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Alternate na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Alternate na ingebrekestelling een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Alternate. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Alternate of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Alternate een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alternate heeft het recht niet te leveren zolang niet is betaald.

Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Alternate verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Alternate tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Alternate te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief met een minimum van € 150,- per factuur.

Niet tijdige betaling geeft Alternate het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

Alternate is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Alternate te verrichten prestaties, een en ander op een door Alternate aan te geven wijze.

Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Alternate garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Reclamaties in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Alternate kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Alternate geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Indien een reclame door Alternate gegrond wordt bevonden, heeft Alternate het recht te harer keuze:

 • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Alternate worden afgegeven;
 • et geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De afnemer dient in een voorkomend geval Alternate onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Alternate aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Alternate op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Alternate deze zaken aan de afnemer afleverde.

Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in vorm van een veiling tot stand komen.

In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Alternate niet gehouden reclamaties in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van Alternate aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.

De eigendom van de geleverde zaken wordt door Alternate uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Voormeld eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico overdracht zoals omschreven in artikel 3.

Het is de afnemer verboden zonder schriftelijke toestemming van Alternate de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderzins te bezwaren. Tevens zal de afnemer in geval van een eventueel beslag op deze goederen zowel de beslaglegger als Alternate hiervan informeren.

De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Alternate de zaken aan Alternate ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Alternate of aan de door Alternate aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

Alternate verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Alternate ten behoeve van andere aanspraken die Alternate op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Alternate zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een boetebeding van € 500,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Alternate tot volledige voldoening van al hetgeen Alternate van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Alternate staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5.

Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de afnemer aan Alternate een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Alternate, doch zonder hierbij afbreuk te doen aan het recht van Alternate om de gedwongen uitvoering na te streven. De afnemer zal alsdan Alternate vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Alternate verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Alternate zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering, en dit conform de modaliteiten van artikel 5.

Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inktcartridges e.d.) geeft Alternate garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Alternate op te geven adres.

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 • indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
 • indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Alternate zijn verricht;
 • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 • indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
 • indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 • indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
 • indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van Alternate aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door oorzaken zoals hier beschreven.

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Alle door of in opdracht van Alternate gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Alternate en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Alternate te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Alternate van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

Alternate, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is Alternate in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 • wegens niet, of niet tijdige levering;
 • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
 • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
 • indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
 • voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Alternate's bedrijfsruimte bevinden;
 • voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 • voor schade veroorzaakt door geleverde software;
 • voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 • voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

Indien Alternate in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Alternate slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Alternate nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

De afnemer zal Alternate vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Alternate.

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Alternate.

Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Alternate niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Alternate niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Alternate als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Alternate alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Alternate redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

Alternate heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Alternate is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Alternate gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Alternate behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Alternate heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Alternate niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij uitstel van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Alternate te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

In gevallen onder 1 genoemd, heeft Alternate het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder hiertoe verplicht te zijn, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Alternate is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen die forfaitair wordt begroot op 25% van de waarde van de bestelling en onder het uitdrukkelijke voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Alternate schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Alternate verrichte prestaties, en heeft Alternate onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Het Belgisch recht is van toepassing.

De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Antwerpen neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Alternate en afnemer, tenzij Alternate er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.

Alternate verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien Alternate de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Alternate verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), dan wel door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies). Alternate verwerkt persoonsgegevens, bestaande uit gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. De persoonsgegevens die door Alternate worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, en geluidsopnamen. De persoonsgegevens worden door Alternate steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), dan wel voor de verbetering van onze diensten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Alternate. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens zijn binnen Alternate alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Alternate beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, repaircentra.

Voor het overige verwijst Alternate naar haar privacy policy, waarvan de klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin u verder transparant wordt geïnformeerd omtrent (i) de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, (ii) de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, (iii) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv) uw rechten met betrekking tot deze verwerking , en (v) onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking.


Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief eventuele verzendkosten. verzendkosten en rembourskosten.
Overschakelen naar de desktopweergave.